EN HE


 
    מטבעות אסיה 1
    מטבעות אסיה 2
    מטבעות אפריקה
    מטבעות אפריקה 2
    מטבעות צפון ומרכז אמריקה
    מטבעות דרום אמריקה
    מטבעות דרום אמריקה 2
    אוסף המטבעות והשטרות היורו שלי
    מטבעות אוקיאניה
    World Medals
    מטבעות אירופה 1
    מטבעות אירופה 2
    מטבעות אירופה 3
    Elongated coins
    שטרות שלי אפריקה 1
    שטרות אפריקה 2
    אוסף השטרות שלי אירופה 1
    אוסף שטרות אירופה 2
    אוסף השטרות שלי אוקיאניה
    אוסף השטרות שלי אסיה 1
    שטרות אסיה 2
    אוסף השטרות שלי דרום אמריקה 1
    שטרות צפון ומרכז אמריקה 1
    אוסף השטרות אנטארקטיקה
    זיהוי מטבעות זרים
    קישורים
Contect

Sitemap   דף הבית    על עצמי    המטבעות שבדרך    מטבעות מנדט    שטרות מנדט
   השטרות הראשונים    המטבעות הראשונים    בנק אנגלו פלסטינה הוצאה ראשונה    בנק לאומי הוצאה שניה    בנק ישראל סדרה א
   המדליות שלי    האגורות והלירה ארץ ישראל    סדרת האגורות והשקל החדש    שטרות בנק ישראל סידרה ב    שטרות בנק ישראל סידרה-ג
   שטרות ישראל סידרה -ד    שטרות בנק ישראל סידרת השקל החדש    שטרות בנק ישראל סידרה ב השקל החדש    שטרות בנק ישראל סידרת השקל    מטבעות ארץ ישראל בית שני
   סדרת האגורות החדשות והשקל
המטבעות הראשונים ישראל
סדרת מטבעות עם קום המדינה
    25 מיל
קוטר המטבע 30 מ"מ
צד הנושא אשכול ענבים המילה "ישראל" בעברית ובערבית
מקור הנושא מטבע בר כוכובא (132-135 לספירה)
צד הערך המילים "25 מיל" בעברית ובערבית שנת הנפקה בעברית,
מסביב שני ענפי זית מסוגננים 
מתכת אלומניום 97% ,מגנזיום 3%
תאריך ההנפקה אוקטובר ,נובמבר 1948
תאריך ביטול כהליך חוקי 6 בספטמבר 1950
שנה                   כמות שהונפקה                    מטבעה
תש"ח 1948            42.650                           ירושלים
תש"ט 1949            650.000                          חולון 
סדרת הפרוטות 
 
 
 
 
 1   פרוטה
קוטר 21 מ"מ
צד הנושא : עוגן. המילה "ישראל "  בעברית ובערבית
מקור הנושא מטבע אלכסנדר ינאי (76-103 לפנה"ס)
צד הערך המילה "1 פרוטה" ושנת ההנפקה בעברית מסביב שני ענפי זית מסוגננים
מתכת אלומניום 97% , מגנזיום 3%
תאריך ההנפקה25 באוקטובר 1950
שנה                      כמות                            מטבעה
תש"ט 1949            2.660.000                    איי.סי.איי
                             2.500.000                    בירמינגהם
                             25.000                         איי.סי.איי  
 
   5 פרוטה
קוטר 20 מ"מ
צד נושא: נבל בעל 4 מיתרים המילה "ישראל" בעברית ובערבית
מקור הנושא: מטבע בר כוכבא (132-135 לספירה)
צד הערך: המילים "5 פרוטה"  ושנת ההנפקה. מסביב שני ענפי זית מסוגננים
מתכת: נחושת 95% .בדיל 3% .אבץ 2%
תאריך ההנפקה 28 בדצמבר  1950
תאריך הביטול כהליך חוקי 22 בפברואר 1980
שנה                     כמות שהונפקה                     מטבעה
תש"ט 1949               5.020.000                         איי.סי.איי
                                5.000.000                         בירמיגהם
                                25.000
 
  10 פרוטה
קוטר 27 מ"מ
צד הנושא: כד בעל 2 ידיות.המילה "ישראל" בעברית ובערבית
מקור הנושא: מטבע בר כוכבא (132-135 לספירה)
צד הערך: המילים "10 פרוטה" ושנת ההנפקה בעברית. מסביב שני ענפי זית
מסוגננים
מתכת: נחושת 95% .בדיל 3% . אבץ 2%
תאריך ההנפקה 4 בינואר 1950
תאריך הביטול כהליך חוקי 22 בפברואר 1980
שנה                        כמות שהונפקה                          מטבעה
תש"ט 1949                 7.428.000                             איי.סי.איי
                                  7.500.000                             בירמינגהם
                                  20.000                                  איי.סי.איי  
 
     10 פרוטה
קוטר 24,5 מ"מ    שוליים מסולסלים
צד הנושא: כד בעל ידית אחת ןבצדדיו ענפי תמר המילה " ישראל" בעברית ובערבית
מקור הנושא: מטבע בר כוכבא (132-135 לספירה)
צד הערך: המילים "10 פרוטה" ושנת ההנפקה בעברית מסביב שני ענפי זית מסוגננים
מתכת: אלומניום 97% .מגנזיום 3%
תאריך ההנפקה: 18 בספטמבר 1952
תאריך הביטול כהליך חוקי : 22 בפברואר 1980
שנה                        כמות שהונפקה                      מטבעה
תשי"ב 1952              26.042.000                         איי. סי .איי 
 
    10 פרוטות הנפקה מיוחדת
השולים חלקים
יתר פרטי המטבע ללא שינוי
שנה                                     כמות שהונפקה                   מטבעה
תשי"ז 1957                            1.088.000                       תל אביב
                                             1.000.000                       תל אביב
 
 
    25 פרוטה
קוטר 19.5 מ"מ       שוליים מחורצים
צד נושא: אשכול ענבים .המילה "ישראל" בעברית ובערבית
מקור הנושא: מטבע (בר - כוכבא 132-135 לספירה)
צד הערך: המילים "25 פרוטה" ושנת ההנפקה בעברית . מסביב שני ענפי
זית מסוגננים
מתכת: נחושת 75% .ניקל 25%
תאריך ההנפקה: 4 בינואר 1950
תאריך הביטול כהליך חוקי 22 בפברואר 1980
שנה                            כמות                     מטבעה
תש"ט 1949                 10.500.000            איי.סי.איי
                                  2.500.000              בירמינגהם
                                  20.000                  איי.סי.איי 
הנפקה מיוחדת
מתכת פלדה 90% . ניקל 10%
יתר פרטי המטבע ללא שינוי
שנה                                כמות                             מטבעה
תשי"ד 1954                     3.697.374                     תל אביב 
 
         50 פרוטה
קוטר 23.5      שוליים מחורצים / חלקים
צד נושא: עלה גפן המילה  "ישראל"  בעברית ובערבית
מקור הנושא: מטבע מלחמת היהודים ברומאים (60-70 לספירה)
צד הערך: המילים  "50 פרוטה"  ושנת ההנפקה בעברית מסביב שני ענפי זית מסוגננים
מתכת: נחושת 75% . ניקל 25%
תאריך ההנפקה: 11 במאי 1949
תאריך הביטול כהילך חוקי 22 בפברואר 1980
שנה                               כמות שהונפקה                         מטבעה
תש"ט  1949                    6.020.000                                איי.סי.איי
                                      6.000.000                                בירנמינגהם
תש"י  1950                     20.000                                     איי.סי.איי
תשי"ד 1954                    250.000                                   תל אביב
                                      4.500.000 (שוליים חלקים)         תל אביב
הנפקה מיוחדת
מתכת: פלדה 90% . ניקל 10%
שולים חלקים
יתר פרטי המטבע ללא שינוי
שנה                                כמות שהונפקה                       מטבעה
תשי"ד 1954                     17.773.633                           תל אביב
 
 
 
 
        100 פרוטה 
קוטר 28.5 מ"מ    .   שוליים מחורצים
צד נושא: עץ תמר המילה " ישראל " בעברית ובערבית
צד הערך : המילים "100 פרוטה" ושנת ההנפקה בעברית מסביב שני ענפי זית מסוגננים
מתכת: נחושת75% .ניקל 25%
תאריך ההנפקה: 25 במאי 1949
תאריך הביטול כהליך חוקי : 22 בפברואר 1980
שנה                                כמות שהונפקה                         מטבעה
תש"ט 1949                      3.042.000                            איי.סי.איי
                                       3.000.000                            בירמינגהם
תש"י 1950                        20.000                                איי.סי.איי
תשט"ו 1955                     5.867.674                            תל אביב
 
 
 
      100 פרוטה (מוקטן)
קוטר 25.6 מ"מ     . שוליים חלקים
צד הנושא: עץ תמר המילה "ישראל" בעברית ובערבית
מקור הנושא: מטבע בר -כוכבא ( 132-135 לספירה)
צד הערך: המילה "100 פרוטה" ושנת הנפקה בעברית מסביב שני ענפי זית
מסוגננים
מתכת: פלדה 90% .ניקל 10%
תאריך ההנפקה. 1954
תאריך הביטול :כהליך חוקי 22 בפברואר 1980 
שנה                                 כמות שהונפקה                           מטבעה
תשי"ד 1954                       700.000                                    ברן
                                         20.000 (זר פנימי)                      אטרכט
 
 
 
 
    250 פרוטה
קוטר  32.2 מ"מ  .    שוליים מחורצים
צד הנושא: שלוש שיבולים  המילה "ישראל"  בעברית ובערבית
מקור הנושא: מטבע מלחמת היהודים ברומאים (66-70 לספירה)
צד הערך: המילה " 250 פרוטה" ושנת ההנפקה בעברית  מסביב שני ענפי זית מסוגננים
מתכת: נחושת 75% . ניקל 25%
תאריך ההנפקה 11 באוקטובר 1950
תאריך הביטול כהילך חוקי: 22 בפברואר 1980
שנה                              כמות שהונפקה                         מטבעה
תשי"ט 1949                   1.496.000                                 איי.סי.איי
                                     524.000                                   בירמינגהם
250 פרוטה (כסף)
קוטר 32.2 מ"מ  . שוליים מחורצים
צד נושא ומקור הנושא ללא שינוי
צד הערך : המילה "250 פרוטה " ושנת הנפקה בעברית מסביב שני ענפי זית מסוגננים.  האות "H" למטה
מתכת: כסף 50% .נחושת 37.5%  .ניקל 12.5%
תאריך ההנפקה 22 במאי 1952
תאריך הביטול כהילך חוקי 22 בפברואר 1980
שנה                                   כמות שהונפקה                     מטבעה
תש"ט 1949                         44.125  (לא היו במחזור)       בירמינגהם
 
 
 
 
 
     500 פרוטה
קוטר 38 מ"מ   .  שוליים מחורצים
צד הנושא: שלושה רימונים המילה "ישראל" בעברית ובערבית
מקור הנושא: מטבע מלחמת היהודים ברומאים 66-70 לספירה)
צד הערך:המילים "500 פרוטה" ושנת הנפקה בעברית מסביב שני ענפי זית מסוגננים
מתכת: כסף 50% . נחושת 37.5%   .ניקל 12.5%
תאריך ההנפקה: 22 במאי 1952
תאריך הביטול כהילך חוקי 22 בפברואר 1980
שנה                            כמות שהונפקה                            מיטבעה
תש"ט 1949                   33.812  (לא היו במחזור)              בירמינגהם