EN HE


 
    מטבעות אסיה 1
    מטבעות אסיה 2
    מטבעות אפריקה
    מטבעות אפריקה 2
    מטבעות צפון ומרכז אמריקה
    מטבעות דרום אמריקה
    מטבעות דרום אמריקה 2
    אוסף המטבעות והשטרות היורו שלי
    מטבעות אוקיאניה
    World Medals
    מטבעות אירופה 1
    מטבעות אירופה 2
    מטבעות אירופה 3
    Elongated coins
    שטרות שלי אפריקה 1
    שטרות אפריקה 2
    אוסף השטרות שלי אירופה 1
    אוסף שטרות אירופה 2
    אוסף השטרות שלי אוקיאניה
    אוסף השטרות שלי אסיה 1
    שטרות אסיה 2
    אוסף השטרות שלי דרום אמריקה 1
    שטרות צפון ומרכז אמריקה 1
    אוסף השטרות אנטארקטיקה
    זיהוי מטבעות זרים
    קישורים
Contect

Sitemap   דף הבית    על עצמי    המטבעות שבדרך    מטבעות מנדט    שטרות מנדט
   השטרות הראשונים    המטבעות הראשונים    בנק אנגלו פלסטינה הוצאה ראשונה    בנק לאומי הוצאה שניה    בנק ישראל סדרה א
   המדליות שלי    האגורות והלירה ארץ ישראל    סדרת האגורות והשקל החדש    שטרות בנק ישראל סידרה ב    שטרות בנק ישראל סידרה-ג
   שטרות ישראל סידרה -ד    שטרות בנק ישראל סידרת השקל החדש    שטרות בנק ישראל סידרה ב השקל החדש    שטרות בנק ישראל סידרת השקל    מטבעות ארץ ישראל בית שני
   סדרת האגורות החדשות והשקל
השטרות הראשונים בנק אנגלו-פלשתינה
כאשר נודע כי הברטים עומדים לסיים את שלטון המנדט. הטילו ראשי המדינה
שבדרך על זיגפריד הופיין מי שהיה יו"ר מועצת המנהלים של בנק אנגלו - פלשתינה להדפיס כסף עברי ראשון.
הופיין פנה למספר בתי דפוס בעולם המתמחים בהדפסת כסף. אולם אלה סירבו להדפיס שטרות למדינה שאינה קיימת.
לכן הוחל בחשאי בהדפסת שטרות חירום במדפיס "שושני" בתל אביב.
במקביל החלו להדפיס את השטרות הראשונים לאחר שיקיבלו אישור מהממשל האמרקאי .
השטרות הודפסו בחשאי ע"י חברה מסחרית ליצור שטרות . ואלה דמו מאוד לשטרות הדולר האמרקאי . וכן ניראו כמו השטרות שעברו לסוחר באותם ימים בסין. עיצוב השטרות התבסס על קישוטים שהיו קיימים אצל המדפיסים ושימשו קודם לכן עבור השטרות של סין.
  
השטרות הודפסו בערך נקוב של 500 מיל / 1 לירה / 5 לירות / 10 לירות א"י
ן50 לירות א"י
עם קום המדינה הונפקה סדרת השטרות הרשמית של המדינה שכונתה "לירה א"י " על ידי חברת בנק אנגלו פלשתינה. השטרות הגיעו ארצה בחשאי ביולי 1948 .ביום 17/08/1948 חוקקה הממשלה חוק שהכריז על השטרות אלה כהליך חוקי ואם הוכנסו למחזור ב-18/08/1948
השטרות היו הליך חוקי בין השנים 1948 - 1952