EN HE


 
    מטבעות אסיה 1
    מטבעות אסיה 2
    מטבעות אפריקה
    מטבעות אפריקה 2
    מטבעות צפון ומרכז אמריקה
    מטבעות דרום אמריקה
    מטבעות דרום אמריקה 2
    אוסף המטבעות והשטרות היורו שלי
    מטבעות אוקיאניה
    World Medals
    מטבעות אירופה 1
    מטבעות אירופה 2
    מטבעות אירופה 3
    Elongated coins
    שטרות שלי אפריקה 1
    שטרות אפריקה 2
    אוסף השטרות שלי אירופה 1
    אוסף שטרות אירופה 2
    אוסף השטרות שלי אוקיאניה
    אוסף השטרות שלי אסיה 1
    שטרות אסיה 2
    אוסף השטרות שלי דרום אמריקה 1
    שטרות צפון ומרכז אמריקה 1
    אוסף השטרות אנטארקטיקה
    זיהוי מטבעות זרים
    קישורים
Contect

Sitemap   דף הבית    על עצמי    המטבעות שבדרך    מטבעות מנדט    שטרות מנדט
   השטרות הראשונים    המטבעות הראשונים    בנק אנגלו פלסטינה הוצאה ראשונה    בנק לאומי הוצאה שניה    בנק ישראל סדרה א
   המדליות שלי    האגורות והלירה ארץ ישראל    סדרת האגורות והשקל החדש    שטרות בנק ישראל סידרה ב    שטרות בנק ישראל סידרה-ג
   שטרות ישראל סידרה -ד    שטרות בנק ישראל סידרת השקל החדש    שטרות בנק ישראל סידרה ב השקל החדש    שטרות בנק ישראל סידרת השקל    מטבעות ארץ ישראל בית שני
   סדרת האגורות החדשות והשקל
מטבעות ארץ ישראל בית שני

המטבעות המוקדמות ביותר שנתגלו בארץ הם מהמאה הו' לפנה"ס
המעבר משיטת בצעי כסף .ואבני המשקל למטבעות התרחש בארץ רק
במאה הה' לפנה"ס (בימי נחמיה) .בתקופה זו נמצאו כמיות גדולות של מטבעות .בעיקר מטבעות כסף אתונאים שהוטבעו באתונה יוון. אך עדיין
אין מטבעות שניתן לייחס בוודאות למיטבעות בערי ארץ ישראל.
ניראה כי רק בראשית המאה הד' לפנה"ס התחילו להטביע מטבעות
גם בארץ .בעיקר במרכזי  הסחר הגדולים שהתפתחו בערי החוף של ארץ
ישראל. עזה, אשקלון, אשדוד,
במקביל החלו מיטבעות ערי פיניקה (צור צידון) להציף את שוקי הכספים
ברחבי המזרח התיכון.
המטבעות המקומיים מחקים בדגמיהם ובערכיהם את המטבעות שהוטבעו
האתונה וקיבלו בהדרגה צביון חדש ועליהם דגמים הלקוחים מעולם הפולחן
האלילי המקומי.
 
מטבעות היהודים - התקופה הפרסית
המטבע הבינלאומי החשוב ביותר של העולם העתיק במאות הה' והד' לפנה"ס
היה המטבע האתונאי. שעליו ניראה ראשה של האלה אתנה ובצד השני הינשוף
שכיחותה הרבה של המטבע הזה הפך אב טיפוס וקמו לו חיקויים רבים.
לא רק ערי החוף הנוכריות חיקו מטבע זה .אלה גם המטבעות היהודים שהוטבעו בירושלים במהלך המאה הד' לפנה"ס גם על גבי מטבעות מופיעים
ראשה של אתנה והינשוף
וללא הכתובת העברית "י ה ד " קשה היה לזהות שמדובר בטביעה יהודית
מירושלים.
בין השנים 333-350 לפנה"ס הוטבעו בירושלים מטבעות כסף זעירים ועליהם
כתובת עברית המציינת את שמה של פחוות יהודה הפרסית"י ה ד"
וכן את שמו של יהודה -יחזקיה הפחה. טבעה זו משקפת את מעמדה של יהודה היהודית בתקופה זו
 
מטבעות החשמונאים מאות ב-א' לפני לפנה"ס
בתקופה זו לאחר הפסקה ארוכה בטביעת מטבעות יהודים חוזרת מיטבעת
ירושלים לפעול. תחת שלטון החשמונאים ומכאן ואילך יש רצף של מאה שנה
בטביעת מטבעות יהודים .בימי שלטונם של מלכי החשמונאים ושל מלכי הורדוס.
לאחר הפסקה של כמה עשרות שנים בימי הרומאים מתחדשת ההטבעה היהודית בימי בר כוכבא.
מטבעות החשמונאים מצטיינת בכתובתיהם הכתובות בכתב עברי קדום ביוונית ובארמית.  כל המטבעות החשמונאים נטבעו בירושלים בין הדגמים על גבי המטבעות החשמונאים ניתן למצוא את דגם פרח השושן שהופיע גם על גבי מטבעות מהתקופה הפרסית ודגם העוגן המסמל את כיבוש ערי החוף
בתקופת אלכסנדר ינאי.
אחרון המלכים לבית החשמונאי מתתיאו אנטיגונוס טבע מטבעות ברונזה גדולים.כניראה כדי להתחרות בהורדוס שנתמנה ע"י הרומאים למלך יהודה
בשנת 40 לפנה"ס
כעבור שלוש שנים עם כיבוש ירושלים על ידי הורדוס בא הקץ לשלטון החשמונאים
                                                                                                   
 
  ליצירת קשר : מנדי לרר, e-mail: [email protected]