EN HE


 
    מטבעות אסיה 1
    מטבעות אסיה 2
    מטבעות אפריקה
    מטבעות אפריקה 2
    מטבעות צפון ומרכז אמריקה
    מטבעות דרום אמריקה
    מטבעות דרום אמריקה 2
    אוסף המטבעות והשטרות היורו שלי
    מטבעות אוקיאניה
    World Medals
    מטבעות אירופה 1
    מטבעות אירופה 2
    מטבעות אירופה 3
    Elongated coins
    שטרות שלי אפריקה 1
    שטרות אפריקה 2
    אוסף השטרות שלי אירופה 1
    אוסף שטרות אירופה 2
    אוסף השטרות שלי אוקיאניה
    אוסף השטרות שלי אסיה 1
    שטרות אסיה 2
    אוסף השטרות שלי דרום אמריקה 1
    שטרות צפון ומרכז אמריקה 1
    אוסף השטרות אנטארקטיקה
    זיהוי מטבעות זרים
    קישורים
Contect

Sitemap   דף הבית    על עצמי    המטבעות שבדרך    מטבעות מנדט    שטרות מנדט
   השטרות הראשונים    המטבעות הראשונים    בנק אנגלו פלסטינה הוצאה ראשונה    בנק לאומי הוצאה שניה    בנק ישראל סדרה א
   המדליות שלי    האגורות והלירה ארץ ישראל    סדרת האגורות והשקל החדש    שטרות בנק ישראל סידרה ב    שטרות בנק ישראל סידרה-ג
   שטרות ישראל סידרה -ד    שטרות בנק ישראל סידרת השקל החדש    שטרות בנק ישראל סידרה ב השקל החדש    שטרות בנק ישראל סידרת השקל    מטבעות ארץ ישראל בית שני
   סדרת האגורות החדשות והשקל
שטרות ישראל סידרה - ד

 

חמש לירות ישראליות
 
128 X 76 מ"מ.
המידות:
חום.
הצבע השליט:
דיוקנה של הנרייטה סאלד ובית החולים "הדסה" בהר הצופים בירושלים; המלים "חמש לירות ישראליות" ו"בנק ישראל" בעברית.
צד הפנים:
שער האריות בעיר העתיקה של ירושלים; המלים "בנק ישראל" בעברית, בערבית ובאנגלית.
צד הגב:
צדודית של הנרייטה סאלד.
סימן מים:
שלושה עיגולים בצד הפנים, למטה משמאל.
סימן לעיוורים:
שחור.
צבע המספור:
נגיד הבנק משה זנבר; יו"ר המועצה המייעצת דוד הורוביץ.
החתימות:
פול קור ואדריאן זנגר.
העיצוב:
התשל"ג - 1973.
השנה:
11 במארס 1976.
תאריך ההנפקה:
31 במארס 1984.
תאריך הביטול כהילך חוקי:
 
עשר לירות ישראליות
 
135 X 76 מ"מ.
המידות:
ורוד-סגול.
הצבע השליט:
דיוקנו של משה מונטיפיורי ושכונת "משכנות שאננים" בירושלים, עם טחנת הרוח; המלים "עשר לירות ישראליות" ו"בנק ישראל" בעברית.
צד הפנים:
שער יפו בעיר העתיקה של ירושלים; המלים "בנק ישראל" בעברית, בערבית ובאנגלית.
צד הגב:
צדודית של משה מונטיפיורי.
סימן מים:
שני עיגולים בצד הפנים, למטה משמאל.
סימן לעיוורים:
שחור.
צבע המספור:
נגיד הבנק משה זנבר; יו"ר המועצה המייעצת דוד הורוביץ.
החתימות:
פול קור ואדריאן זנגר.
העיצוב:
התשל"ג - 1973.
השנה:
30 בינואר 1975.
תאריך ההנפקה:
31 במארס 1984.
תאריך הביטול כהילך חוקי:
 
 
חמישים לירות ישראליות
 
 
141 X 76 מ"מ.
המידות:
ירוק.
הצבע השליט:
דיוקנו של חיים וייצמן והספרייה על שם ויקס במכון וייצמן; המלים "חמישים לירות ישראליות" ו"בנק ישראל" בעברית.
צד הפנים:
שער שכם בעיר העתיקה של ירושלים; המלים "בנק ישראל" בעברית, בערבית ובאנגלית.
צד הגב:
צדודית של חיים וייצמן.
סימן מים:
עיגול בצד הפנים, למטה משמאל.
סימן לעיוורים:
שחור.
צבע המספור:
נגיד הבנק משה זנבר; יו"ר המועצה המייעצת דוד הורוביץ.
החתימות:
פול קור ואדריאן זנגר.
העיצוב:
התשל"ג - 1973.
השנה:
26 בינואר 1978.
תאריך ההנפקה:
31 במארס 1984.
תאריך הביטול כהילך חוקי:
 
 
מאה לירות ישראליות
 
 
147 X 71 מ"מ.
המידות:
כחול.
הצבע השליט:
דיוקנו של בנימין זאב הרצל ושער הכניסה להר הרצל בירושלים; המלים "מאה לירות ישראליות" ו"בנק ישראל" בעברית.
צד הפנים:
שער ציון בעיר העתיקה של ירושלים; המלים "בנק ישראל" בעברית, בערבית ובאנגלית.
צד הגב:
צדודית של בנימין זאב הרצל.
סימן מים:
שחור.
צבע המספור:
נגיד הבנק משה זנבר; יו"ר המועצה המייעצת דוד הורוביץ.
החתימות:
פול קור ואדריאן זנגר.
העיצוב:
התשל"ג - 1973.
השנה:
14 במארס 1975.
תאריך ההנפקה:
31 במארס 1984.
תאריך הביטול כהילך חוקי:
 
 
חמש מאות לירות ישראליות
 
 
153 X 76 מ"מ. המידות:
שנהב-חום. הצבע השליט:
דיוקנו של דוד בן גוריון והספרייה בקיבוץ שדה בוקר; המלים "חמש מאות לירות ישראליות" ו"בנק ישראל" בעברית. צד הפנים:
שער הרחמים בעיר העתיקה בירושלים; המלים "בנק ישראל" בעברית, בערבית ובאנגלית. צד הגב:
צדודית של דוד בן גוריון. סימן מים:
אליפסה שחורה בצד הפנים. למטה משמאל. סימן לעיוורים:
שחור. צבע המספור:
נגיד הבנק משה זנבר; יו"ר המועצה המייעצת דוד הורוביץ. החתימות:
אמנים הולנדיים. העיצוב:
התשל"ה - 1975. השנה:
26 במאי 1977. תאריך ההנפקה:
31 במארס 1984. תאריך הביטול כהילך חוקי:
 
  ליצירת קשר : מנדי לרר, e-mail: [email protected]