EN HE


 
    מטבעות אסיה 1
    מטבעות אסיה 2
    מטבעות אפריקה
    מטבעות אפריקה 2
    מטבעות צפון ומרכז אמריקה
    מטבעות דרום אמריקה
    מטבעות דרום אמריקה 2
    אוסף המטבעות והשטרות היורו שלי
    מטבעות אוקיאניה
    World Medals
    מטבעות אירופה 1
    מטבעות אירופה 2
    מטבעות אירופה 3
    Elongated coins
    שטרות שלי אפריקה 1
    שטרות אפריקה 2
    אוסף השטרות שלי אירופה 1
    אוסף שטרות אירופה 2
    אוסף השטרות שלי אוקיאניה
    אוסף השטרות שלי אסיה 1
    שטרות אסיה 2
    אוסף השטרות שלי דרום אמריקה 1
    שטרות צפון ומרכז אמריקה 1
    אוסף השטרות אנטארקטיקה
    זיהוי מטבעות זרים
    קישורים
Contect

Sitemap   דף הבית    על עצמי    המטבעות שבדרך    מטבעות מנדט    שטרות מנדט
   השטרות הראשונים    המטבעות הראשונים    בנק אנגלו פלסטינה הוצאה ראשונה    בנק לאומי הוצאה שניה    בנק ישראל סדרה א
   המדליות שלי    האגורות והלירה ארץ ישראל    סדרת האגורות והשקל החדש    שטרות בנק ישראל סידרה ב    שטרות בנק ישראל סידרה-ג
   שטרות ישראל סידרה -ד    שטרות בנק ישראל סידרת השקל החדש    שטרות בנק ישראל סידרה ב השקל החדש    שטרות בנק ישראל סידרת השקל    מטבעות ארץ ישראל בית שני
   סדרת האגורות החדשות והשקל
בנק ישראל סידרה -ב -של לירה ישראל

בנק ישראל סידרה - ב - של לירה ישראלי
חצי לירה ישראלית
 
130 x 70 מ"מ 
המידות:
ירוק.
הצבע השליט:
נחלאית מחזיקה סל תפוזים, וברקע - שדות; המלים "חצי לירה ישראלית" , ו"בנק ישראל"בעברית.
צד הפנים:
קברי הסנהדרין בירושלים; "בנק ישראל" בעברית, באנגלית ובערבית.
צד הגב:
פניה של הנחלאית.
סימן מים:
בצד שמאל של השטר.
חוט ביטחון:
שחור.
צבע המספור:
נגיד הבנק דוד הורוביץ; יו"ר המועצה המייעצת י"א נבנצל.
החתימות:
האחים שמיר ויעקב צים.
העיצוב:
התשי"ח - 1958.
השנה:
15 באוקטובר, 1959.
תאריך ההנפקה:
31 במארס 1984.
תאריך הביטול כהילך חוקי:
 
 
 
לירה ישראלית אחת
 
 
135 X 75 מ"מ.
המידות:
כחול.
הצבע השליט:
דייג נושא ציוד לדיג וברקע - מפרץ; המלים "בנק ישראל" ו"לירה ישראלית אחת" בעברית.
צד הפנים:
רצפת פסיפס מבית הכנסת העתיק בעוספייה שבהר הכרמל; המלים "בנק ישראל" בעברית, באנגלית ובערבית.
צד הגב:
פני הדייג.
סימן מים:
בצד שמאל של השטר.
חוט ביטחון:
שחור. אדום (יוני 1964)
צבע המספור:
נגיד הבנק דוד הורוביץ; יו"ר המועצה המייעצת י"א נבנצל.
החתימות:
האחים שמיר ויעקב צים.
העיצוב:
התשי"ח - 1958.
השנה:
15 באוקטובר, 1959.
תאריך ההנפקה:
31 במארס 1984.
תאריך הביטול כהילך חוקי:
במהדורה משנת 1966 הוזז חוט המתכת משמאל השטר למרכזו, ובצד שמאל הוכנסו המלים "בנק ישראל" בשפת המורס. צבע המספור - חום.
הערה:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
חמש לירות ישראליות
 
 
140 X 78 מ"מ.
המידות:
חום.
הצבע השליט:
פועל ובידו פטיש, וברקע - מפעל; המלים "חמש לירות ישראליות" ו"בנק ישראל" בעברית.
צד הפנים:
אריה שואג על חותם עברי קדום שנמצא במגידו; המלים "בנק ישראל" בעברית, באנגלית ובערבית.
צד הגב:
פני הפועל.
סימן מים:
בצד שמאל של השטר.
חוט ביטחון:
שחור.
צבע המספור:
נגיד הבנק דוד הורוביץ; יו"ר המועצה המייעצת י"א נבנצל.
החתימות:
האחים שמיר ויעקב צים.
העיצוב:
התשי"ח - 1958.
השנה:
15 באוקטובר, 1959.
תאריך ההנפקה:
31 במארס 1984.
תאריך הביטול כהילך חוקי:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
עשר לירות ישראליות
 
 
 
150 X 82 מ"מ.
המידות:
סגול.
הצבע השליט:
מדען במעבדה; המלים "עשר לירות ישראליות" ו"בנק ישראל" בעברית.
צד הפנים:
קטע מתוך מגילת ישעיהו השלמה - ממגילות ים המלח; המלים "בנק ישראל" בעברית, באנגלית ובערבית.
צד הגב:
פני המדען.
סימן מים:
בצד שמאל של השטר.
חוט ביטחון:
שחור. אדום (ינואר 1967); כחול (אפריל 1967); חום (ספטמבר 1969).
צבע המספור:
נגיד הבנק דוד הורוביץ; יו"ר המועצה המייעצת י"א נבנצל.
החתימות:
האחים שמיר ויעקב צים.
העיצוב:
התשי"ח - 1958.
השנה:
15 באוקטובר, 1959.
תאריך ההנפקה:
31 במארס 1984.
תאריך הביטול כהילך חוקי:
 
ממהדורת שנת 1966, הוזז חוט המתכת משמאל השטר למרכזו, ובצד שמאל הוכנסו המלים "ציון ירושלים" בשפת המורס.
הערה:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
חמישים לירות ישראליות
 
 
 
178 X 93 מ"מ. המידות:
חום. הצבע השליט:
שני חלוצים צעירים, וברקע - התיישבות חקלאית בנגב; המלים"חמישים לירות ישראליות" ו"בנק ישראל" בעברית. צד הפנים:
מנורה מבית הכנסת העתיק בנירים שבנגב; המלים "בנק ישראל" בעברית, באנגלית ובערבית. צד הגב:
פני החלוצים. סימן מים:
במרכז השטר. חוט ביטחון:
שחור. אדום (פברואר 1956); כחול (דצמבר 1966); ירוק (מאי 1967); חום (ספטמבר 1969). צבע המספור:
נגיד הבנק דוד הורוביץ; יו"ר המועצה המייעצת י"א נבנצל. החתימות:
האחים שמיר ויעקב צים. העיצוב:
התש"ך - 1960. השנה:
9 בדצמבר, 1960. תאריך ההנפקה:
31 במארס 1984. תאריך הביטול כהילך חוקי:
ממהדורת שנת 1966, הוזז חוט המתכת ממרכז השטר לשמאלו, ובמרכז הוכנסו המלים "עם ישראל חי" בשפת המורס. הערה:
 
 
     
.