EN HE


 
    מטבעות אסיה 1
    מטבעות אסיה 2
    מטבעות אפריקה
    מטבעות אפריקה 2
    מטבעות צפון ומרכז אמריקה
    מטבעות דרום אמריקה
    מטבעות דרום אמריקה 2
    אוסף המטבעות והשטרות היורו שלי
    מטבעות אוקיאניה
    World Medals
    מטבעות אירופה 1
    מטבעות אירופה 2
    מטבעות אירופה 3
    Elongated coins
    שטרות שלי אפריקה 1
    שטרות אפריקה 2
    אוסף השטרות שלי אירופה 1
    אוסף שטרות אירופה 2
    אוסף השטרות שלי אוקיאניה
    אוסף השטרות שלי אסיה 1
    שטרות אסיה 2
    אוסף השטרות שלי דרום אמריקה 1
    שטרות צפון ומרכז אמריקה 1
    אוסף השטרות אנטארקטיקה
    זיהוי מטבעות זרים
    קישורים
Contect

Sitemap   דף הבית    על עצמי    המטבעות שבדרך    מטבעות מנדט    שטרות מנדט
   השטרות הראשונים    המטבעות הראשונים    בנק אנגלו פלסטינה הוצאה ראשונה    בנק לאומי הוצאה שניה    בנק ישראל סדרה א
   המדליות שלי    האגורות והלירה ארץ ישראל    סדרת האגורות והשקל החדש    שטרות בנק ישראל סידרה ב    שטרות בנק ישראל סידרה-ג
   שטרות ישראל סידרה -ד    שטרות בנק ישראל סידרת השקל החדש    שטרות בנק ישראל סידרה ב השקל החדש    שטרות בנק ישראל סידרת השקל    מטבעות ארץ ישראל בית שני
   סדרת האגורות החדשות והשקל

סדרת האגורות והשקל החדש

 אודות סידרת האגורות והשקל החדש
ב-4.9.1985 הוחלף השקל ב"שקל חדש", השווה ל-1000 שקלים (ישנים). יחד עם השטרות החדשים של סדרה א' הוכנסה למחזור סדרת מטבעות בעריכים חדשים.
צדי הנושא של שלושת המטבעות בערכים הנמוכים היו זהים לאלה שבמטבעות השקל, ואילו לשני המטבעות הנוספים נוצלו ציורים מוכנים, שטרם נעשה בהם שימוש. עיצוב צדי הערך נבחר מבין הצעותיו של הגרפיקאי גבי נוימן, שהכין אותן בסודיות.
ברוב המקרים הוכנו הדגמים במיטבעות בחו"ל.
 
 
1 אגורה
 
 
17 מ"מ.
הקוטר:
2 גר'.
המשקל:
חלקים.
השוליים:
ספינה עתיקה; סמל המדינה; המלה "ישראל" בעברית, בערבית ובאנגלית.
צד הנושא:
מטבע הורדוס ארכילאוס (4 לפנה"ס - 6 לספירה).
מקור הנושא:
הספרה "1" על רקע ריבועי; המלה "אגורה" בעברית ובאנגלית; שנת ההנפקה בעברית.
צד הערך:
נחושת 92%, אלומיניום 6%, ניקל 2%.
הנתך:
גבי נוימן.
העיצוב:
4 בספטמבר 1985.
תאריך ההנפקה:
1 באפריל 1991.
תאריך הביטול כהילך חוקי על עסקאות במזומן בלבד
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנפקות מיוחדות
 
תוספת של המלה "חנוכה" בעברית ובאנגלית, וביניהן חנוכייה זעירה.
צד הערך:
ללא שינוי.
יתר פרטי המטבע:
גבי נוימן.
העיצוב:
התשמ"ז.
השנה:
10 בדצמבר 1986.
תאריך ההנפקה:
 
 
 
 
 
 
תוספת של המלים "מ' שנים לישראל" בעברית.
צד הערך:
ללא שינוי.
יתר פרטי המטבע:
גבי נוימן.
העיצוב:
התשמ"ח.
השנה:
7 ביוני 1988.
תאריך ההנפקה:
 
 
 
 
 
5 אגורות
 
 
19.5 מ"מ. הקוטר:
3 גר'. המשקל:
חלקים. השוליים:
תעתיק מטבע מלחמת היהודים ברומאים, "שנת ארבע", ועליו לולב בין שני אתרוגים; סמל המדינה; המלה "ישראל" בעברית, בערבית ובאנגלית. צד הנושא:
הספרה "5" על רקע ריבועי; המלה "אגורות" בעברית ובאנגלית; שנת ההנפקה בעברית. צד הערך:
נחושת 92%, אלומיניום 6%, ניקל 2%. הנתך:
גבי נוימן. העיצוב:
4 בספטמבר 1985. תאריך ההנפקה:
1 בינואר 2008. תאריך הביטול כהילך חוקי על עסקאות במזומן בלבד:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנפקות מיוחדות
 
 
תוספת של המלה "חנוכה" בעברית ובאנגלית, וביניהן חנוכייה זעירה.
צד הערך:
ללא שינוי.
יתר פרטי המטבע:
גבי נוימן.
העיצוב:
התשמ"ז.
השנה:
10 בדצמבר 1986.
תאריך ההנפקה:
 
 
 
תוספת של המלים "מ' שנים לישראל" בעברית
צד הערך:
ללא שינוי.
יתר פרטי המטבע:
גבי נוימן.
העיצוב:
התשמ"ח.
השנה:
7 ביוני 1988.
תאריך ההנפקה:
 
 
 
10 אגורות
 
 
22 מ"מ.
הקוטר:
4 גר'.
המשקל:
חלקים.
השוליים:
תעתיק מטבע מתתיהו אנטיגונוס (37 - 40 לפנה"ס) עם מנורת 7 הקנים; סמל המדינה; המלה "ישראל" בעברית, בערבית ובאנגלית.
צד הנושא:
הספרה "10" על רקע ריבועי; המלה "אגורות" בעברית ובאנגלית; שנת ההנפקה בעברית.
צד הערך:
נחושת 92%, אלומיניום 6%, ניקל 2%.
הנתך:
צד הנושא - נתן קרפ; צד הערך - גבי נוימן.
העיצוב:
4 בספטמבר 1985.
תאריך ההנפקה:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנפקות מיוחדות
 
 
תוספת של המלה "חנוכה" בעברית ובאנגלית, וביניהן חנוכייה זעירה.
צד הערך:
ללא שינוי.
יתר פרטי המטבע:
גבי נוימן.
העיצוב:
התשמ"ז.
השנה:
10 בדצמבר 1986.
תאריך ההנפקה:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תוספת של המלים "מ' שנים לישראל" בעברית. צד הערך:
ללא שינוי. יתר פרטי המטבע:
גבי נוימן. העיצוב:
התשמ"ח. השנה:
7 ביוני 1988. תאריך ההנפקה:
 
 
 
1/2 שקל חדש
 
 
26 מ"מ הקוטר:
6.5 גר'. המשקל:
חלקים. השוליים:
נבל; סמל המדינה. צד הנושא:
חותם עברי קדום של "מעדנה בת המלך". מקור הנושא:
המלים "1/2 שקל חדש"בעברית ובאנגלית; שנת ההנפקה בעברית; המלה "ישראל" בעברית, בערבית ובאנגלית. צד הערך:
נחושת 92%, אלומיניום 6%, ניקל 2%. הנתך:
צד הנושא - נתן קרפ; צד הערך - גבי נוימן. העיצוב:
4 בספטמבר 1985. תאריך ההנפקה:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנפקות מיוחדות
 
 
צללית של הברון אדמונד דה רוטשילד, על רקע שמות 44 יישובים בארץ ישראל.
צד הנושא:
ללא שינוי.
יתר פרטי המטבע:
גבי נוימן.
העיצוב:
תדהר דגן.
הדגמים:
התשמ"ו.
השנה:
27 ביולי 1986.
תאריך ההנפקה:
 
 
 
 
 
תוספת של המלה "חנוכה" בעברית ובאנגלית, וביניהן חנוכייה זעירה.
צד הערך:
ללא שינוי.
יתר פרטי המטבע:
גבי נוימן.
העיצוב:
התשמ"ז.
השנה:
10 בדצמבר 1986.
תאריך ההנפקה:
 
 
 
 
 
 
תוספת של המלים "מ' שנים לישראל" בעברית. צד הערך:
ללא שינוי. יתר פרטי המטבע:
גבי נוימן. העיצוב:
התשמ"ח. השנה:
7 ביוני 1988. תאריך ההנפקה:
 
 
1 שקל חדש
 
 
 
18 מ"מ.
הקוטר:
4 גר'.
המשקל:
חלקים.
השוליים:
פרח השושן; המלה "יהד" בכתב העברי הקדום; סמל המדינה.
צד הנושא:
מטבע יהודה בתקופת השלטון הפרסי (המאה הששית-הרביעית לפנה"ס).
מקור הנושא:
המלים "1 שקל חדש" בעברית ובאנגלית; שנת ההנפקה בעברית; המלה "ישראל" בעברית, בערבית ובאנגלית.
צד הערך:
נחושת 75%, ניקל 25%.
הנתך:
צד הנושא והדגם - ויקטור הוסטר; צד הערך - גבי נוימן.
העיצוב:
4 בספטמבר 1985.
תאריך ההנפקה:
 
בשנת התשנ"ד (1994) הונפק המטבע בנתך שונה שהוא פלדה מצופה. משקלו 3.5 גרם. על מנת להבדילו מן המהדורה הקודמת הוטבעה נקודה בצד הנושא, מתחת לסמל המדינה.
הערה:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנפקות מיוחדות
 
 
 
תוספת של המלה "חנוכה" בעברית ובאנגלית, וביניהן חנוכייה זעירה.
צד הערך:
ללא שינוי.
יתר פרטי המטבע:
גבי נוימן.
העיצוב:
התשמ"ו.
השנה:
6 בדצמבר 1985.
תאריך ההנפקה:
 
 
 
תוספת של המלים "מ' שנים לישראל" בעברית.
צד הערך:
ללא שינוי.
יתר פרטי המטבע:
גבי נוימן.
העיצוב:
התשמ"ח.
השנה:
7 ביוני 1988.
תאריך ההנפקה:
 
 
 
דיוקנו של הרמב"ם. צד הנושא:
ללא שינוי. יתר פרטי המטבע:
גבי נוימן. העיצוב:
התשמ"ח. השנה:
27 ביולי 1988. תאריך ההנפקה:
 
 
2 שקלים חדשים
 
21 מ"מ.
הקוטר:
5.7 גר'.
המשקל:
2.3 גר'.
העובי:
מחורצים לסירוגין: ארבעה קטעים מחורצים וארבעה - חלקים.
השוליים:
צמד קרני שפע וביניהן רימון; עיטור "פנינים" במחצית העליונה של היקף המטבע; סמל המדינה.
צד הנושא:
מטבע יהוחנן הורקנוס א' (שנת 127 לפנה"ס עד שנת 104 לפנה"ס).
מקור הנושא:
המלים "2 שקלים חדשים" בעברית, בערבית ובאנגלית; שנת ההנפקה בעברית; המלה "ישראל" בעברית, בערבית ובאנגלית.
צד הערך:
פלדה מצופה ניקל.
הנתך:
צד הנושא והערך - רובן נוטלס.
העיצוב:
תדהר דגן.
הדגם:
שמואל אביעזר.
הכתב הערבי:
9 בדצמבר 2007.
תאריך ההנפקה:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5 שקלים חדשים
 
24 מ"מ.
הקוטר:
8.2 גר'.
המשקל:
12 צלעות.
השוליים:
2.40 מ"מ.
העובי:
כותרת עמוד; סמל המדינה; "פנינים" מסביב.
צד הנושא:
כותרת עמוד טיפוסית מהתקופה הישראלית: (המאה העשירית עד המאה השביעית לפנה"ס).
מקור הנושא:
המלים "5 שקלים חדשים" בעברית, בערבית ובאנגלית; שנת ההנפקה בעברית; המלה "ישראל" בעברית, בערבית ובאנגלית; "פנינים" מסביב.
צד הערך:
נחושת 75%, ניקל 25%.
הנתך:
צד הנושא - דב ליפ; צד הערך - גבי נוימן.
העיצוב:
צד הנושא - ש' קרצ'מר. צד הערך - תדהר דגן.
הדגמים:
יוסף ווהבה.
הכתב הערבי:
2 בינואר 1990.
תאריך ההנפקה:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנפקות מיוחדות
 
 
דיוקנו של לוי אשכול.
צד הנושא:
ללא שינוי.
יתר פרטי המטבע:
גבי נוימן.
העיצוב:
התש"ן.
השנה:
12 בספטמבר 1990.
תאריך ההנפקה:
 
 
 
תוספת של המלה "חנוכה" בעברית ובאנגלית, וביניהן חנוכייה זעירה.
צד הערך:
ללא שינוי.
יתר פרטי המטבע:
גבי נוימן.
העיצוב:
התשנ"א.
השנה:
2 בדצמבר 1990.
תאריך ההנפקה:
 
 
 
דיוקנו של חיים ויצמן.
צד הנושא:
ללא שינוי.
יתר פרטי המטבע:
גבי נוימן.
העיצוב:
התשנ"ג.
השנה:
17 בנובמבר 1992.
תאריך ההנפקה:
 
10 שקלים חדשים
 
טבעת: 23 מ"מ. מרכז: 16 מ"מ. הקוטר:
7 גר'. המשקל:
מחורצים. השוליים:
2.2 מ"מ. העובי:
דקל מניב תמרים, שלמרגלותיו שני סלים קלועים ובתוכם תמרים; סמל המדינה; הכיתוב "לגאלת ציון" בעברית בכתב עברי מודרני ובכתב עברי קדום; פנינים לאורך מחצית ההיקף של העיגול הפנימי; מחורץ לאורכו באופן חלקי, בצד שמאל. צד הנושא:
מטבע עברי קדום משנת 69 לספירה - השנה הרביעית למלחמת היהודים ברומאים לפני חורבן בית שני. מקור הנושא:
המלים "10 שקלים חדשים" בעברית, בערבית ובאנגלית; שנת ההנפקה בעברית; המלה "ישראל" בעברית, בערבית ובאנגלית; אשכול תמרים; מחורץ לאורכו באופן חלקי, בצד שמאל. צד הערך:
מטבע דו מתכתי: הטבעת החיצונית - פלדה מצופה בניקל (כסוף). המרכז - ברונזה מצופה באורייט (זהוב). הנתך:
ראובן נוטלס. העיצוב:
יוסף ווהבה. הכתב הערבי:
7 בפברואר 1995. תאריך ההנפקה:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנפקה מיוחדת
 
דיוקנה של גולדה מאיר. צד הנושא:
ללא שינוי. יתר פרטי המטבע:
גבי נוימן. העיצוב:
התשנ"ה. השנה:
27 ביוני 1995. תאריך ההנפקה: