EN HE


 
    מטבעות אסיה 1
    מטבעות אסיה 2
    מטבעות אפריקה
    מטבעות אפריקה 2
    מטבעות צפון ומרכז אמריקה
    מטבעות דרום אמריקה
    מטבעות דרום אמריקה 2
    אוסף המטבעות והשטרות היורו שלי
    מטבעות אוקיאניה
    World Medals
    מטבעות אירופה 1
    מטבעות אירופה 2
    מטבעות אירופה 3
    Elongated coins
    שטרות שלי אפריקה 1
    שטרות אפריקה 2
    אוסף השטרות שלי אירופה 1
    אוסף שטרות אירופה 2
    אוסף השטרות שלי אוקיאניה
    אוסף השטרות שלי אסיה 1
    שטרות אסיה 2
    אוסף השטרות שלי דרום אמריקה 1
    שטרות צפון ומרכז אמריקה 1
    אוסף השטרות אנטארקטיקה
    זיהוי מטבעות זרים
    קישורים
Contect

Sitemap   דף הבית    על עצמי    המטבעות שבדרך    מטבעות מנדט    שטרות מנדט
   השטרות הראשונים    המטבעות הראשונים    בנק אנגלו פלסטינה הוצאה ראשונה    בנק לאומי הוצאה שניה    בנק ישראל סדרה א
   המדליות שלי    האגורות והלירה ארץ ישראל    סדרת האגורות והשקל החדש    שטרות בנק ישראל סידרה ב    שטרות בנק ישראל סידרה-ג
   שטרות ישראל סידרה -ד    שטרות בנק ישראל סידרת השקל החדש    שטרות בנק ישראל סידרה ב השקל החדש    שטרות בנק ישראל סידרת השקל    מטבעות ארץ ישראל בית שני
   סדרת האגורות החדשות והשקל

                                       האגורות והלירות ארץ ישראל
1 אגורה
  20 מ"מ
הקוטר:
1.03 גר'.
המשקל:
מסולסלים.
השוליים:
שלוש שיבלים; המלה "ישראל" בעברית ובערבית.
צד הנושא:
מטבע אגריפס א' (44 - 37 לספירה).
מקור הנושא:
הספרה "1" והמלים "1 אגורה" ושנת ההנפקה בעברית.
צד הערך:
אלומיניום 97%, מגנזיום 3%.
הנתך:
צד הנושא - רוטשילד את ליפמן; צד הערך - האחים שמיר.
העיצוב:
12 במאי 1960.
תאריך ההנפקה:
22 בפברואר 1980.
תאריך הביטול כהילך חוקי:
 
 
5 אגורות
 
 
17.5 מ"מ
הקוטר:
2.3 גר'.
המשקל:
חלקים.
השוליים:
שלושה רימונים בשלים; המלה "ישראל" בעברית ובערבית.
צד הנושא:
קטע ממשקוף בית הכנסת העתיק בכפר נחום.
מקור הנושא:
המלים "5 אגורות" ושנת ההנפקה בעברית.
צד הערך:
נחושת 92%, אלומיניום 6%, ניקל 2%.
הנתך:
צד הנושא - רוטשילד את ליפמן; צד הערך - האחים שמיר.
העיצוב:
20 באוקטובר 1960
תאריך ההנפקה:
22 בפברואר 1980.
תאריך הביטול כהילך חוקי:
 
 
10 אגורות
 
 
 
21.5 מ"מ הקוטר:
5 גר'. המשקל:
חלקים. השוליים:
עץ תמר; המלה "ישראל" בעברית ובערבית. צד הנושא:
מטבע בר-כוכבא (135 - 132 לספירה). מקור הנושא:
המלים "10 אגורות" ושנת ההנפקה בעברית. צד הערך:
נחושת 92%, אלומיניום 6%, ניקל 2%. הנתך:
צד הנושא - רוטשילד את ליפמן; צד הערך - האחים שמיר. העיצוב:
6 במאי 1960. תאריך ההנפקה:
31 במארס 1984. תאריך הביטול כהילך חוקי:
 
 
25 אגורות
 
25.5 מ"מ הקוטר:
6.5 גר'. המשקל:
חלקים. השוליים:
נבל בעל 3 מיתרים; המלה "ישראל" בעברית ובערבית. צד הנושא:
מטבע בר-כוכבא (135 - 132 לספירה). מקור הנושא:
המלים "25 אגורות" ושנת ההנפקה בעברית. צד הערך:
נחושת 92%, אלומיניום 6%, ניקל 2%. הנתך:
צד הנושא - רוטשילד את ליפמן; צד הערך - האחים שמיר. העיצוב:
17 במארס 1960. תאריך ההנפקה:
22 בפברואר 1980. תאריך הביטול כהילך חוקי:
 
 חצי לירה ישראלית
 
 
24.5 מ"מ הקוטר:
6.8 גר'. המשקל:
מחורצים. השוליים:
סמל המדינה; המלה "ישראל" בעברית, בערבית ובאנגלית. צד הנושא:
התבליט בשער טיטוס. מקור הנושא:
המלים "1/2 לירה ישראלית" ושנת ההנפקה בעברית. צד הערך:
נחושת 75%, ניקל 25%. הנתך:
צד הנושא - רוטשילד את ליפמן; צד הערך - האחים שמיר. העיצוב:
12 בספטמבר 1963. תאריך ההנפקה:
31 במארס 1984. תאריך הביטול כהילך חוקי:
 
 
1 לירה ישראלית
 
27.5 מ"מ
הקוטר:
9 גר'.
המשקל:
מחורצים.
השוליים:
סמל המדינה; המלה "ישראל" בעברית, בערבית ובאנגלית.
צד הנושא:
התבליט בשער טיטוס.
מקור הנושא:
המלים "1 לירה ישראלית" ושנת ההנפקה בעברית.
צד הערך:
נחושת 75%, ניקל 25%.
הנתך:
צד הנושא - רוטשילד את ליפמן;צד הערך - האחים שמיר.
העיצוב:
12 בספטמבר 1963.
תאריך ההנפקה:
31 במארס 1984.
תאריך הביטול כהילך חוקי:

 

 
 
27.5 מ"מ
הקוטר:
המשקל: 9 גר'.
המשקל:
מחורצים וחלקים לסירוגין.
השוליים:
שלושה רימונים; סמל המדינה; המלה "ישראל" בעברית, בערבית ובאנגלית.
צד הנושא:
מטבע מלחמת היהודים ברומאים (70 - 66 לספירה).
מקור הנושא:
הספרה "1" בין שני כוכבים; המלים "לירה ישראלית אחת" ושנת ההנפקה בעברית.
צד הערך:
נחושת 75%, ניקל 25%.
הנתך:
צד הנושא - רוטשילד את ליפמן; צד הערך - צבי נרקיס.
העיצוב:
אמצע ספטמבר, 1967.
תאריך ההנפקה:
31 במארס 1984.
תאריך הביטול כהילך חוקי:

 

 
5 לירות ישראליות
 
 
30 מ"מ הקוטר:
11.2 גר'. המשקל:
חלקים. השוליים:
אריה שואג; סמל המדינה; המלה "ישראל" בעברית, בערבית ובאנגלית. צד הנושא:
חותם עברי קדום שנמצה במגידו. מקור הנושא:
המלים "5 לירות ישראליות" ושנת ההנפקה בעברית. צד הערך:
נחושת 75%, ניקל 25%. הנתך:
נתן קרפ. העיצוב:
ש' קרצ'מר. הדגמים:
21 בספטמבר 1978. תאריך ההנפקה:
31 במארס 1984. תאריך הביטול כהילך חוקי:
  ליצירת קשר