EN HE


 
    מטבעות אסיה 1
    מטבעות אסיה 2
    מטבעות אפריקה
    מטבעות אפריקה 2
    מטבעות צפון ומרכז אמריקה
    מטבעות דרום אמריקה
    מטבעות דרום אמריקה 2
    אוסף המטבעות והשטרות היורו שלי
    מטבעות אוקיאניה
    World Medals
    מטבעות אירופה 1
    מטבעות אירופה 2
    מטבעות אירופה 3
    Elongated coins
    שטרות שלי אפריקה 1
    שטרות אפריקה 2
    אוסף השטרות שלי אירופה 1
    אוסף שטרות אירופה 2
    אוסף השטרות שלי אוקיאניה
    אוסף השטרות שלי אסיה 1
    שטרות אסיה 2
    אוסף השטרות שלי דרום אמריקה 1
    שטרות צפון ומרכז אמריקה 1
    אוסף השטרות אנטארקטיקה
    זיהוי מטבעות זרים
    קישורים
Contect

Sitemap   דף הבית    על עצמי    המטבעות שבדרך    מטבעות מנדט    שטרות מנדט
   השטרות הראשונים    המטבעות הראשונים    בנק אנגלו פלסטינה הוצאה ראשונה    בנק לאומי הוצאה שניה    בנק ישראל סדרה א
   המדליות שלי    האגורות והלירה ארץ ישראל    סדרת האגורות והשקל החדש    שטרות בנק ישראל סידרה ב    שטרות בנק ישראל סידרה-ג
   שטרות ישראל סידרה -ד    שטרות בנק ישראל סידרת השקל החדש    שטרות בנק ישראל סידרה ב השקל החדש    שטרות בנק ישראל סידרת השקל    מטבעות ארץ ישראל בית שני
   סדרת האגורות החדשות והשקל
                                          אוסף המטבעות שלי דרום אמריקה

        
=============================

אורוגוואי   
   
   
  
  
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
=============================
איחוד מדינות מזרח הקריביים  
   
   
   
  

=========================================
בריטי קריביים          
  
  


============================
אנטילים ההולנדים  
   
   
   
   

============================
ארגנטינה        
    
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
============================
ארובה   
  
  ==============================
אקוודור              
    
   
  
  
   
   
   
   
   
 
==============================
בוליביה     
   
   
   
   
   
   
  
   
   


==============================
ברבדוס   
   
  


================================
ברזיל     
ההתישבות בשטח ברזיל התחילה באלף ה-6 לפנ"הס עד המאה ה-15 .לאחר הגירתם של האינדיאנים אוכלסה ברזיל
בשבטי נוודים אשר כלכלתם התבססה על ציד -דיג -וחקלאות.מגלה הארצות הפורטוגלי פדרו קברל גילה את ברזיל.
ונשלטה על ידי פורטוגל והייתה מושבה פורטוגלי. ב-7 בספטמבר 1882 הכריזה ברזיל על עצמאותה.פיתוח מואץ
בשנים האחרונות בתחומי המכרות החקלאות והתעשייה העלה את התוצר הלאומי של ברזיל והוא הגבוה ביותר בין מדינות
אמריקה הדרומית. בתקופה הראשונה היו המטבעות דומים למטבעות של פורטוגל והיו נקובים בשם רייס  REIS
ביו השנים 1980 -ל1990 שיעורי האינפלציה הגבוהים מאוד חייבה את המדינה לשנות את המטבע כמה פעמים עד 1986
היה המטבע cruzeiros ולאחר כיזוז 3 אפסים מהמטבע שינה את שמו ל-cruzados בשנת 1993 איבד ה -crzeiros
עוד 3 אפסים והפכו ל- cruzeiros reais . המטבע הרשמי כיום הוא ריאל REAL ונמצאים בערכים של 1 - 5 - 10 - 50
centavos וכן מטבע 1 ריאל שסימונו R$ על פי תקן 4217 ISO סימונו BRL ריאל אחד מחולק ל-100 centavos

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
   
   
   
   
   
   
   
=============================
גויאנה הבריטית    =============================
גויאנה    
    
  

============================
ונצואלה          
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

=============================
טרינדד וטובגו