EN HE


 
    מטבעות אסיה 1
    מטבעות אסיה 2
    מטבעות אפריקה
    מטבעות אפריקה 2
    מטבעות צפון ומרכז אמריקה
    מטבעות דרום אמריקה
    מטבעות דרום אמריקה 2
    אוסף המטבעות והשטרות היורו שלי
    מטבעות אוקיאניה
    World Medals
    מטבעות אירופה 1
    מטבעות אירופה 2
    מטבעות אירופה 3
    Elongated coins
    שטרות שלי אפריקה 1
    שטרות אפריקה 2
    אוסף השטרות שלי אירופה 1
    אוסף שטרות אירופה 2
    אוסף השטרות שלי אוקיאניה
    אוסף השטרות שלי אסיה 1
    שטרות אסיה 2
    אוסף השטרות שלי דרום אמריקה 1
    שטרות צפון ומרכז אמריקה 1
    אוסף השטרות אנטארקטיקה
    זיהוי מטבעות זרים
    קישורים
Contect

Sitemap   דף הבית    על עצמי    המטבעות שבדרך    מטבעות מנדט    שטרות מנדט
   השטרות הראשונים    המטבעות הראשונים    בנק אנגלו פלסטינה הוצאה ראשונה    בנק לאומי הוצאה שניה    בנק ישראל סדרה א
   המדליות שלי    האגורות והלירה ארץ ישראל    סדרת האגורות והשקל החדש    שטרות בנק ישראל סידרה ב    שטרות בנק ישראל סידרה-ג
   שטרות ישראל סידרה -ד    שטרות בנק ישראל סידרת השקל החדש    שטרות בנק ישראל סידרה ב השקל החדש    שטרות בנק ישראל סידרת השקל    מטבעות ארץ ישראל בית שני
   סדרת האגורות החדשות והשקל
                   אוסף המטבעות שלי אוקיאניה

              

איי שלמה   

   
    
 

================================
אוסטרליה                     
המטבעות הראשונים הגיעו לאוסטרליה עם הצי הראשון מאנגליה בשנת 1778. עד שנת 1850 היו בשימוש
מטבעות זהב לא רשמיים בתקופת הבהלה לזהב. בשנת 1852 הונפק המטבע הרשמי 
הראשון של אוסטרליה בסידני .מפעל ההטבעה הראשון נוסד בשנת 1855 וטבעה
מטבעות זהב עם העיצוב המקורי בצד הפנים המלכה ויקטוריה בין השנים 1855-1870
חבר העמים ההניק בשנת 1901 כוח חוקתי להנפיק מטבעות. עם זאת המטבעות הבריטים
המשיכו להיות בשימוש עד שנת 1910 
בשנת 1966 14 בפברואר החליף המטבע הדולר האוסטרלי את המטבע פאונד
לפי השיטה העשרונית מטבעות בערכים 1 - 2 - 5 - 10 -20 - 50 סנט. מטבע דולר
1 - מטבע 2 דולר. בשנת 1991 הופסק השימוש במטבעות 1 סנט ו-2 סנט

   
 
         

  
  
    
  
  
   

   
       
        
            
       
      
 
   
 
   
  
 
   
   
    
       
    
     


  

    
   

     
  
     

  
    
  
אוסטרליה טסמניה   
 


==========================
אוקיאניה הצרפתית          

=======================================

מלזיה        
       
     
  


=============================
אינדונזיה   
   
  
  
  
  
   
   
 

================================
גינאה החדשה       
  ================================
הברידים חדשים            
           
===============================================
ונואטו            
   
 
=============================
טובאלו       


========================
טונגה         
  
   

==============================
מאלאיה ובורנאו הבריטית     
   
==============================
טימור פורטוגזית        
 
============================================
מזרח טימור   
   
  

==============================
יישובי המיצרים (מלאקה)       
  


==============================
נאורו                        

==============================
ניואה                       ==============================
סמואה          
  


================================
פולינזיה הצרפתית   
  
   
 


=================================
פיג'י                  
   
  
 
      
   ============================================
פלאו                          ============================================
פפואה גינאה החדשה   
       
      
 

=========================================
קוקוס (קילינג) ,איי           =========================================
קיריבטי          
   


========================================
קלדוניה החדשה   
  
  


============================================
ניו זילנד          
   
   
   
   
   
   
  

===========================================
קוק איסלנד            
   
   
 


=============================================