EN HE


 
    מטבעות אסיה 1
    מטבעות אסיה 2
    מטבעות אפריקה
    מטבעות אפריקה 2
    מטבעות צפון ומרכז אמריקה
    מטבעות דרום אמריקה
    מטבעות דרום אמריקה 2
    אוסף המטבעות והשטרות היורו שלי
    מטבעות אוקיאניה
    World Medals
    מטבעות אירופה 1
    מטבעות אירופה 2
    מטבעות אירופה 3
    Elongated coins
    שטרות שלי אפריקה 1
    שטרות אפריקה 2
    אוסף השטרות שלי אירופה 1
    אוסף שטרות אירופה 2
    אוסף השטרות שלי אוקיאניה
    אוסף השטרות שלי אסיה 1
    שטרות אסיה 2
    אוסף השטרות שלי דרום אמריקה 1
    שטרות צפון ומרכז אמריקה 1
    אוסף השטרות אנטארקטיקה
    זיהוי מטבעות זרים
    קישורים
Contect

Sitemap   דף הבית    על עצמי    המטבעות שבדרך    מטבעות מנדט    שטרות מנדט
   השטרות הראשונים    המטבעות הראשונים    בנק אנגלו פלסטינה הוצאה ראשונה    בנק לאומי הוצאה שניה    בנק ישראל סדרה א
   המדליות שלי    האגורות והלירה ארץ ישראל    סדרת האגורות והשקל החדש    שטרות בנק ישראל סידרה ב    שטרות בנק ישראל סידרה-ג
   שטרות ישראל סידרה -ד    שטרות בנק ישראל סידרת השקל החדש    שטרות בנק ישראל סידרה ב השקל החדש    שטרות בנק ישראל סידרת השקל    מטבעות ארץ ישראל בית שני
   סדרת האגורות החדשות והשקל
בנק ישראל סידרה א
שטרות בנק ישראל בקישוט נופים בארץ הונפקו ב - 1957
אודות סידרה א של הל"י
ביזמת הנגיד הראשון, דוד הורוביץ, ובסיועה של ועדה מיוחדת בראשות ז' הופיין, יו"ר מועצת המנהלים של בנק לאומי לישראל בע"מ, הוכנה סדרת שטרות חדשה; זאת, במסגרת הסמכויות שניתנו לבנק על פי חוק בנק ישראל.
לקישוט השטרות בחרה הועדה נופים בארץ, ולשם עיצובם הוזמנו גרפיקאים אמנים של בית הדפוס הגדול לשטרות בלונדון, "תומס דה לה רו". גב השטרות עוטר בציורים מופשטים.
ארבעה שטרות הוכנסו בהדרגה למחזור מאוגוסט עד אוקטובר 1955. החמישי הונפק ב- 1957.
500 פרוטה 
 
 
 
 
 
130 X 72 מ"מ.
המידות:
אדום.
הצבע השליט:
שרידי בית הכנסת העתיק בברעם שבגליל העליון; המילים "500 פרוטה" ו"בנק ישראל" בעברית.
צד הפנים:
ציור מופשט; המילים "500 פרוטה" ו"בנק ישראל" בערבית ובאנגלית.
צד הגב:
מנורת סמל המדינה, ועליה מודפסות רקפות.
סימן מים:
שחור.
צבע המספור:
נגיד הבנק דוד הורוביץ; יו"ר המועצה המייעצת ז' הופיין.
החתימות:
אמנים מ"תומס דה לה רו", לונדון.
העיצוב:
התשט"ו - 1955.
השנה:
4 באוגוסט 1955.
תאריך ההנפקה:
31 במארס 1984.
תאריך הביטול כהילך חוקי:
 
  
 
לירה ישראלית אחת
 
 
 
 
135 X 72 מ"מ.
המידות:
כחול.
הצבע השליט:
נוף הגליל העליון; המלים "לירה ישראלית אחת" ו"בנק ישראל" בעברית.
צד הפנים:
ציור מופשט; המלים "1 ל"י" ו"בנק ישראל" בערבית ובאנגלית.
צד הגב:
מנורת סמל המדינה, ועליה מודפסות כלניות.
סימן מים:
שחור.
צבע המספור:
נגיד הבנק דוד הורוביץ; יו"ר המועצה המייעצת ז' הופיין.
החתימות:
אמנים מ"תומס דה לה רו", לונדון.
העיצוב:
התשט"ו - 1955.
השנה:
27 באוקטובר 1955.
תאריך ההנפקה:
31 במארס 1984.
תאריך הביטול כהילך חוקי:
 
חמש לירות ישראליות 
 
 
 
 
140 X 78 מ"מ. המידות:
חום. הצבע השליט:
נוף הנגב, וברקע - התיישבות וציוד לעבודת אדמה; המלים "חמש לירות ישראליות" ו"בנק ישראל" בעברית. צד הפנים:
ציור מופשט; המלים "5 ל"י" ו"בנק ישראל" בערבית ובאנגלית. צד הגב:
מנורת סמל המדינה, ועליה מודפסים אירוסים. סימן מים:
שחור. צבע המספור:
נגיד הבנק דוד הורוביץ; יו"ר המועצה המייעצת ז' הופיין. החתימות:
אמנים מ"תומס דה לה רו", לונדון. העיצוב:
התשט"ו - 1955. השנה:
27 באוקטובר 1955. תאריך ההנפקה:
31 במארס 1984. תאריך הביטול כהילך חוקי:
 
 
עשר לירות ישראליות 
 
 
 
150 X 82 מ"מ.
המידות:
ירוק.
הצבע השליט:
נוף העמק, וברקע - יישובים ושדות מעובדים; המלים "עשר לירות ישראליות" ו"בנק ישראל" בעברית.
צד הפנים:
ציור מופשט; המלים "10 ל"י" ו"בנק ישראל" בערבית ובאנגלית.
צד הגב:
מנורת סמל המדינה, ועליה מודפסים צבעונים.
סימן מים:
שחור. אדום (יוני 1958).
צבע המספור:
נגיד הבנק דוד הורוביץ; יו"ר המועצה המייעצת ז' הופיין.
החתימות:
אמנים מ"תומס דה לה רו", לונדון.
העיצוב:
התשט"ו - 1955.
השנה:
4 באוגוסט 1955.
תאריך ההנפקה:
31 במארס 1984.
תאריך הביטול כהילך חוקי:
 
 
חמישים לירות 
 
 
160 X 87 מ"מ. המידות:
כחול. הצבע השליט:
הדרך העולה לירושלים; המלים "חמשים לירות ישראלית" ו"בנק ישראל" בעברית. צד הפנים:
ציור מופשט; המלים "50 ל"י" ו"בנק ישראל" בערבית ובאנגלית. צד הגב:
מנורת סמל המדינה, ועליה מודפסים פרחי הרדוף. סימן מים:
שחור. אדום (מאי 1960). צבע המספור:
נגיד הבנק דוד הורוביץ; יו"ר המועצה המייעצת ז' הופיין. החתימות:
אמנים מ"תומס דה לה רו", לונדון. העיצוב:
התשט"ו - 1955. השנה:
19 בספטמבר 1957. תאריך ההנפקה:
31 במארס 1984. תאריך הביטול כהילך חוקי: